'Yan Si Hesus!

Ang mga videos na ito ay layong i-introduce si Hesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya o may mga misconceptions tungkol sa Kanya. Mag-enroll para matutunan paano i-share si Hesus gamit ang mga videos!

'Yan Si Hesus!
Start this course now

Course description

Ang mga videos ng Yan Si Hesus ay paanyaya sa lahat upang tingnan ang kwento ng isang tao na nagsimula ng isang radikal na kilusan ng pag-ibig o "radical love movement". At ang movement na ito ay patuloy na nagbibigay ng impact sa mundo libu-libong taon na ang lumipas. Sa panonood mo ng mga videos na ito, makikita mo na si Hesus ay hindi naiiba sa atin.

Mag-enroll para matutunan paano i-share si Hesus gamit ang mga videos!

Course content

Welcome!
Start this course now
Mobilize
Key Players
Set Goals
Motivate
Pray
Share
Engage
Measure
Feedback

Ready to start?

Enroll to this free online course!

Start this course now
More from Course categories: All courses
More from Course categories: Training